Zásady vývoje a výroby

Proces vývoje nových prostředků probíhá v rámci společnosti Dermacur Laboratories dle přesně stanovených interních pravidel a v neustálých cyklech.

Výroba prostředků je prováděna dle norem a standardů Evropského společenství, přesněji podle Směrnice Rady 76/768/EHS a Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Výroba kosmetických prostředků značky DERMACUR probíhá dle zásad správné výrobní praxe dle ISO 22716.

Ingredience používané v kosmetických prostředcích značky DERMACUR jsou označeny na obalu ve standardu Mezinárodní nomenklatury pro kosmetické prostředky (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – INCI). V rámci kosmetických prostředků jsou používány zejména přírodní ingredience, bez použití parabenů a konzervačních látek.

Veškerý obalový a tiskový materiál používaný značkou DERMACUR splňuje certifikaci SFC (Forest Stewardship Council).